۱۳۹۷-۰۱-۲۱
اقامتگاه بومگردی شیرین و فرهاد

اقامتگاه بومگردی شیرین و فرهاد

اقامتگاه بومگردی شیرین و فرهاد از نامش مشخص است، جایی با عشق و صفا و به میزبانی عمو شاهرخ و نرگس خانم میزبانان زرتشی اقامتگاه بومگردی هستند که در بدو ورود از شما با چای پذیرایی میکنند و برایتان کیک زیره می آورند. خانه آنها پر شده است از ابزار […]
۱۳۹۷-۰۱-۲۱
sarveabarkoh

اقامتگاه بومگردی سرو کهن ابرکوه

ابرکوه شهری تاریخی است که با دیدن سرو 4500 ساله اش به قدمت تاریخی آن پی خواهید برد، گنبر عالی و مناره های مسجر جامع و مسجد جامعی که دو محراب دارد و تصویری آشنا برای ما ایرانیان، عکس خانه و بادگیر تاریخی که پشت اسکناس های دو هزار تومانی نقش بسته است.
۱۳۹۷-۰۱-۲۱
khane kheshti yazd

خانه خشتی

شهر تاریخی و جهانی یزد پر شده است از اقامتگاه های سنتی و مدرن، در این میان اقامتگاه بومگردی خانه خشتی شرایط خاصی دارد