۱۳۹۷-۰۷-۰۴
شعار روز جهانی گردشگری سال ۲۰۱۸؛ گردشگری و تحول دیجیتالی

شعار روز جهانی گردشگری سال ۲۰۱۸؛ گردشگری و تحول دیجیتالی

گردشگری و تحول دیجیتالی ، شعار روز جهانی گردشگری برای سال ۲۰۱۸ است. روز جهانی گردشگری کمک می کند تا فرصت های تازه ای برای صنعت گردشگری از طریق هوش مصنوعی، داده های وسیع و سکوهای دیجیتالی به وجود بیاید