۱۳۹۷-۰۴-۱۶
پلنگ دره

پلنگ دره

پلنگ دره نام منطقه ای زیبا و بکر و جذاب است که این روزها به دلیل حضور گسترده گردشگران از بکری در آمده اما کماکان زیبایی خود را حفظ کرده و در کنار تمام این زیبایی ها و در بالا دست رودخانه آبشاری قرار دارد به نام همین منطقه