۱۳۹۷-۰۶-۰۵

اقامتگاه بومگردی دینور کرمانشاه‎

اقامتگاه آرتین دینور در روستای بکر کندوله و کرتویج علیا از توابع بخش دینور شهرستان صحنه در استان کرمانشاه قرار گرفته. منطقه ای قدمتی با یازده هزارو هشتصد سال تاریخ.