۱۳۹۷-۰۴-۱۳
غار چال نخجیر

غار چال نخجیر

چال نخجیر منطقه ای است که در گذشته شکارچیان حیوانات را به این سمت راهی میکرده اند تا به راحتی بتوانند آنها را شکار کنند. نخجیر در راه دلیجان به نراق و در دامنه کوه تخت قرار دارد.