۱۳۹۷-۰۶-۱۹

مراسم آیینی چغچغه زنی روستای انجدان

چغچغه زنی در روستای انجدان - استان مرکزی از دوران تیموری و صفوی رسم عذاداری مردم بوده است، مراسمی جذاب و دیدنی که تا امروز هم ادامه دارد. این مراسم که در روز نهم محرم برگزار می شود به دو بخش تقسیم میشود