۱۳۹۷-۰۵-۱۸
قره کلیسا

قره کلیسا

کلیسایی که نام خود را به واسطه سنگ های سیاه خود گرفته است. در زبان ترکی قره به معنای سیاه است، این کلیسای تاریخی در سال 2008 به عنوان یکی از آثارتاریخی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت.