۱۳۹۷-۰۷-۰۸
کلیسای سنت آنتونی در استانبول

کلیسای سنت آنتونی استانبول

کلیسای سنت آنتونی کلیسایی کاتولیگ است در خیابان استقلال و در ناحیه ((بی اوغلو)) قرار گرفته و تالاری بسیار بزرگ و طویل دارد و در دوره امپراطوری روم بزرگترین کلیسای استانبول بوده است.