۱۳۹۷-۰۵-۰۳
کاروانسرای دیرگچین

کاروانسرای دیرگچین

دِیرگچین یکی از جاذبه های گردشگری استان قم است. کاروانسرایی که به خاطر ویژگی های منحصر به فرد در معماری به عنوان مادر کاروانسرا های ایران شناخته می شود