۱۳۹۷-۰۵-۰۸
چشمه های سرخ رنگ باداب سورت

چشمه‌های باداب سورت

جنوب شهر ساری در استان مازندران (بخش چهاردانگه و در گوشه ای از روستای سورت، حد فاصل روستای اروست و مال خواست) پذیرای چشمه های سرخ رنگ باداب سورت است.