۱۳۹۶-۱۲-۰۵
هفت تپه

هفت تپه

هفت تپه محوطه باستانی است که به دوران ایلامی باز می گرده و بسیاری از سفالینه ها و سنگ نوشته های ایلامی را از این منطقه باستانی کشف کرده اند. در کنار محوطه باستانی هفت تپه موزه ای زیبا نیز طراحی شده است که در آن اجساد مومیایی شده و اسکلت کودکان مختلف تاریخی قرار دارد.