۱۳۹۷-۰۶-۰۲
مقبره شوش دانیال

مقبره شوش دانیال

دانیال نبی یکی از پیامبران قوم یهود است که در زمان فتح بابل به دست کوروش هخامنشی به شوش مهاجرت کرد. مقبره دانیال نبی به علت نوع معماری و گنبدی خود مورد توجه قرار گرفته است و در منطقه جایگاهی خاص دارد.