۱۳۹۷-۰۴-۲۳
ماه گرفتگی پنجم مرداد ماه

ماه گرفتگی پنجم مرداد ماه ۹۷

کمتر از دو هفته دیگر و در شامگاهه پنجم مرداد ماه 1397 یکی از جذاب ترین رویدادهای نجومی در ایران قابل رویت خواهد شد، ماه گرفتگی کاملی که یکی از طولانی ترین خسوف های قرن خواهد بود