۱۳۹۸-۰۹-۰۷
اقامتگاه بومگردی كيانسه نیمروز (زابل)

اقامتگاه بومگردی كيانسه نیمروز (زابل)

رودخانه هیرمند از کوه های کابل سرچشمه میگیرد و می آید به ایران، میرسند به نیمروز، شهرستانی از استان سیستان و بلوچستان که گرم است