۱۳۹۷-۰۵-۱۳

قلعه کنگلو

قلعه کنگلو و دژ اسپهبد خورشید در استان مازندران، جزء آثار تاریخی فاخر و بی‌ نظیر دوره ساسانی محسوب می ‌شود. قلعه کنگلو که به شکل طبیعی استتار شده است و در موقعیت سوق الجیشی ویژه قرار دارد