۱۳۹۸-۰۵-۰۳
عمارت کلاه فرنگی بیرجند

عمارت کلاه فرنگی بیرجند

يكى از خانه هاى تاريخى همين شهر كه به ثبت ملى رسيده اما خيلى حال خوبى نداره ارگ كلاه فرنگى است. خانه اى كه با نامهايى همچون ارگ حسام الدوله، قصر بی‌بی عروس و ارگ سرکار هم خوانده مى شود.