۱۳۹۷-۰۳-۰۷
قدیمی ترین چایخانه ایران

قدیمی ترین چایخانه ایران

اطراف میدان نقش جهان اصفهان انتهای کوچه ای با نام چاه حاج میرزا چایخانه ای جا خوش کرده است که به دوران صفوی برمیگردد، چایخانه ای با هزاران خاطره و اشیا جامانده از آن دوران تا به امروز