۱۳۹۷-۱۱-۰۱
جاذبه های گردشگری استان سمنان

جاذبه های گردشگری استان سمنان

استان سمنان، متنوع ترین استان ایران از نظر شرایط آب و هوایی و اقلیمی ایران است. هم بیابان و کویر دارد هم کوهستان و جنگل. هم رودخانه دارد هم دریاچه. هم آب و هوای خشک بیابانی