۱۳۹۷-۰۴-۰۳
غار کتله خور

غار کتله خور

غار خشکی با سنی حدود 120 میلیون سال که دوران ژوراسیک را در بر میگیرد. در بعضی از مناطق غربی ایران به کوه‌های کم ارتفاع کتله می‌گویند و احتمالا وجه تسمیه غار نیز به همین علت باشد که غار در یکی از این کوه‌ها قرارگرفته است و خورشید از پشت آن طلوع می‌کند و به جای «کتله خورشید» به آن «کتله خور» گویند.