۱۳۹۷-۰۵-۰۹
غار چال نخجیر دلیجان

غار چال نخجیر

چال نخجیر یکی از زیباترین غارهای جهان است که در استان مرکزی، میان نراق و دلیجان، قرار گرفته است. قدمت این غار حدود 70 میلیون سال تخمین زده می شود
۱۳۹۷-۰۴-۱۳
غار چال نخجیر

غار چال نخجیر

چال نخجیر منطقه ای است که در گذشته شکارچیان حیوانات را به این سمت راهی میکرده اند تا به راحتی بتوانند آنها را شکار کنند. نخجیر در راه دلیجان به نراق و در دامنه کوه تخت قرار دارد.