۱۳۹۷-۰۸-۰۸
برکه پارک جنگلی سراوان رشت

برکه پارک جنگلی سراوان رشت

از رشت به سمت تهران که بیایید 17 کیلومتر جلوتر به ورودی پارک جنگلی سراوان میرسید، پارک جنگلی زیبا و مناسب برای گذراند یک روز دلچسب در میان جنگلهای هیرکانی