۱۳۹۷-۰۵-۲۵
دشت لاله واژگون

لاله واژگون

لاله واژگون یکی از ۱۲ هزار گونه گیاهی است که در ایران شناسایی شده است. این گل 120 سانتیمتر از سطح زمین قد می کشد و با گل های زنگوله ای درشت و به رنگ های نارنجی، قرمز و زرد کوهستان های منطقه زاگرس را می آراید.