۱۳۹۷-۰۸-۱۰
عمارت کلاه فرنگی رشت

عمارت کلاه فرنگی رشت

عمارتی که 200 سال پیش در میان باغی که به جنگلی زیبا متصل بود به دستور محتشم الملک که همان سردار معتمد حاکمران معروف گیلان بود ساخته شد