۱۳۹۶-۱۱-۰۸
کاخ اردشیر بابکان

کاخ اردشیر بابکان

کاخ اردشیر بابکان در 3 کیلومتری شمال غربی شهرستان فیروزآباد استان فارس قرار گرفته. بنای تاریخی که با نام پاپکان و یا آتشکده فیروزآباد نیز نام دارد.