۱۳۹۷-۱۰-۱۰
جاذبه های گردشگری استان قزوین‎

جاذبه های گردشگری استان قزوین‎

قزوین شهری تاریخی در 153 کیلومتری پایتخت ایران که خود سالیانی دراز پایتخت بوده و خاندان سلطنتی را در خود پرورش داده است و مکانی برای اتراق مسافران ایران بوده است. در نوشته های قدیمی اروپاییان این شهر باستانی را "آرساس" نامیده اند و یونانیان آن را "راژیا"