۱۳۹۷-۱۲-۰۴

جشنواره سفرنگاری دزفول گرام

دزفول گرام رویدادی است سه روزه برای معرفی شهرستان دزفول و ظرفیت‌های گردشگری آن به هم‌میهنان و مردم دنیا.