۱۳۹۷-۱۰-۲۵
اقامتگاه بومگردی مان همیشه سبز (بوشهر)

اقامتگاه بومگردی مان همیشه سبز

به بوشهر که رسیدید مسیرتان را به سمت بافت قدیم شهر ادامه بدهید. در راه، مردمان جنوب را ببینید، دریا را تماشا کنید، و برای استراحت شبی را در اقامت‌گاه همیشه سبز بمانید
۱۳۹۷-۱۰-۰۴
جاذبه های گردشگری استان بوشهر

جاذبه های گردشگری استان بوشهر

استان بوشهر به واسط تاریخ، فرهنگ و طبیعت دریایی خود سالانه در فصلهای پاییز و زمستان مسافران زیادی را پذیرایی میکند و در این میان اقامتگاه های بومگردی سهم به سزایی در این میزبانی دارند