۱۳۹۷-۰۷-۱۱
آب انبار باسیلیکا

آب انبار باسیلیکا استانبول ترکیه

آب انبار باسیلیکا یکی از مقاصد جذاب گردشگری در شهر استانبول ترکیه است، که در 150 متری کاخ ایاصوفیه و همچون صدها آب انبار دیگر استانبول در زیر زمین قرار گرفته.