۱۳۹۷-۰۷-۱۳
ستونهای باستانی خورهه محلات

ستون های باستانی خورهه محلات

محوطه تاریخی خورهه ۳۰۰۰ متر مربع وسعت دارد، از این محوطه تاریخی تنها دو ستون متشکل از شش قطعه سنگ با مجموع ارتفاع هشت متر، بقایای فرو ریخته ستون‌های دیگر این مجموعه ، بخشی از دیواره‌های سنگی و کاه گلی، گورها به دست آمده که شش مرحله عملیات کاوش در این منطقه به جا مانده و کشف شده اند.