۱۳۹۷-۰۷-۱۴

۱۴ مهر روز تهران/ تاریخچه پایتخت ایران طهران

اين تهران بزرگ امروزی هم براي خودش حكاياتي دارد كه بسيار جالب است. آنگونه كه پيداست مردم اين ابرشهر كنوني، علاقه زيادي به زندگي زيرزميني داشته اند و اكثر خانه ها چندين متر در زيرزمين واقع بوده