۱۳۹۷-۰۳-۰۷
مصاحبه با کارآفرین و مدیر رستوران شازده

مصاحبه با کارآفرین و مدیر رستوران شازده

در پیچ و تاب کوچه های محله قدیمی یزد که قدم میزنی،‌ هر دری یک داستانی دارد، هر خانه صفای خود را دارد، پشت درهای کوچک چوبی بهشتی از مهربانی و صمیمیت نهفته است. در محله قدیمی گازرگاه، محله ای در دل بافت سنتی یزد سر در یک خانه قدیمی نوشته: «شازده»