۱۳۹۷-۰۸-۳۰
حُمص غذایی عربی

حُمص غذایی عربی

خوراکی های جنوب ایران تلفیقی از غذاهای عربی با سبک ایرانی است، غذاهایی که از جای جای خاورمیانه جمع شده اند و با کمی تغییر به خوراکی های جذاب ایرانی و جنوبی تبدیل شده است