۱۳۹۷-۰۸-۳۰
خانه تاریخی افتخار الاسلام طباطبایی

خانه تاریخی افتخار الاسلام طباطبایی (بروجرد)

بروجرد، شهری تاریخی از توابع استان لرستان، در میان مردم و تاریخ نگارها به پاریس کوچولو معروف است که شاید به خاطر نوع پوشش شیک و مردمان بافرهنگش چنین نامی را به خود گرفته است.
۱۳۹۷-۰۸-۰۶
خانه میرزا کوچک خان جنگلی

خانه میرزا کوچک خان جنگلی

حوالی میدان شهرداری خیابانی وجود دارد به نام استاد سرا، در همین خیابان خانه ای تاریخی قرار دارد که محل تولد و زندگی یکی از بزرگان تاریخ سیاسی معاصر ایران است، خانه میرزا کوچک خان جنگلی رهبر آزادی خواه جنبش جنگل