۱۳۹۷-۰۸-۳۰
خانه تاریخی افتخار الاسلام طباطبایی

خانه تاریخی افتخار الاسلام طباطبایی (بروجرد)

بروجرد، شهری تاریخی از توابع استان لرستان، در میان مردم و تاریخ نگارها به پاریس کوچولو معروف است که شاید به خاطر نوع پوشش شیک و مردمان بافرهنگش چنین نامی را به خود گرفته است.