۱۳۹۸-۰۴-۳۰
کوچه مازاری ها یزد

کوچه مازاری ها یزد

گیاه سبز رنگ حنا از جای جای ایران به کوچه مازاری‌ها در شهر یزد می‌آید و در این خیابان ده‌ها کارگاه مازاری مشغول فعالیت هستند تا بهترین و مرغوب ترین پودر حنا را تولید کنند