۱۳۹۷-۰۷-۱۵
پاییز گردی اطراف دریاچه اوان (الموت)

پاییز گردی اطراف دریاچه اوان (الموت)

منطقه الموت یکی از مناطق طبیعی و روستایی قزوین است که برای رفتن به آن باید نرسیده به قزوین مسیر دیگری را انتخاب کرد و از راهی که تا دریاچه اوان حدود سه ساعت فاصله دارد را انتخاب کرد