۱۳۹۷-۰۵-۲۷
موزه جنگ خرمشهر

موزه جنگ خرمشهر

پس از جنگ ایران و عراق این ساختمان به عنوان مرکز فرهنگی دفاع مقدس افتتاح شد. این مجموعه با در اختیار داشتن 3000 جلد کتاب تخصصی دفاع مقدس، سالن نمایش، ادوات جنگی و تاریخی و دیوار نوشته های عراقی ها مکانی مناسب برای بازدید تاریخ جنگ ایران است.