۱۳۹۷-۰۷-۱۸

اقامتگاه سنتی توپی (حصیری) ایرانشهر

اقامتگاه توپی حصیری فضایی کاملا سنتی است در میان پارک نماز شهر که برای گزراندن یک شب آرام مکانی بسیار مناسب است