۱۳۹۷-۰۷-۱۹

اقامتگاه بومگردی ابوعلی چغازنبیل (خوزستان)

اقامتگاه بومگردی ابو علی با فاصله بسیار نزدیک به این اثر ملی و جهانی فضایی مناسب برای اقامت است تا شما بعد از بازدید و یا قبل از بازدید از سایت جهانی چغازنبیل در آن استراحت مراه با آرامش داشته باشید.