۱۳۹۶-۱۲-۰۵
اقامتگاه مضیف دیراوی

اقامتگاه مضیف دیراوی

مضیف دیراوی رو میشه اولین و شاید تنها اقامتگاه بومگردی خرمشهر نام برد، فضایی برای پذیرایی به سبک و سیاق عربهای ایران و مردم استان خوزستان. معماری سنتی و امکانات کامل رو طراحی کرده اند تا مسافران شهر خرمشهر و آبادان و حتی اهواز رو پذیرا باشن.