۱۳۹۷-۰۶-۲۱

اقامتگاه بوم گردی آقبلاغ همدان

روستای آقبلاغ در همدان - لاجین واقع شده است و جزو تنها روستا های استان همدان می باشد که بافت روستایی آن حفظ شده و دست نخورده مانده است. معماری منحصر به فرد، مصالح طبیعی خشت و خاک و چوب در ساخت بناها از دیگر پارامترهای این روستا می باشد.