۱۳۹۷-۰۳-۰۴
معرفی آثار تاریخی شهر اصفهان

معرفی آثار تاریخی شهر اصفهان

استان اصفهان در مرکز ایران قرار دارد که در حدود ده درصد بیابانهای ایران در این استان قرار دارند. از جمله شهرهای کویری و زیبای اصفهان میتوان به اردستان، آران و بیدگل، کاشان و شهر اصفهان اشاره نمود. اصفهان را می توان یکی از بزرگترین شهرهای تولید صنایع دستی ایران نام برد و از گذشته های بسیار دور هنر در میان مردم این ناحیه رایج بوده است. اصفهان آثار تاریخی و باستانی زیادی در خود دارد که یکی از مقاصد گردشگری مهم ایران به شمار می آید که بسیاری از آنها ثبت ملی و جهانی (یونسکو) شده اند.