در اتراق قرار است هر از گاهی دور هم جمع شویم و تجربیات سفرهایمان به نقاط مختلف ایران را با هم به اشتراک بگذاریم.برای اولین دورهمی(پاتوق سفر) می خواهیم درباره سیستان و بلوچستان بگوییم و بشنویم و بخوانیم. تجربیات سفر به این منطقه کمتر دیده شده ایران را از مسافران گذشته بگیریم و برای سفر آینده مان به سیستان و بلوچستان اطلاعات جمع کنیم. (برگزار شد)