۱۳۹۷-۰۵-۲۹
سازه های آبی شوشتر

سازه های آبی شوشتر

این سازه های آبی مجموعه ای از پل ها، بندها، آسیاب ها و آبشارها و کانال های عظیم هستند و هدایت کننده آب های جاری در شوشتر هستند و عمر آنها به دوران هخامنشیان باز می گردد
۱۳۹۷-۰۵-۲۷
موزه جنگ خرمشهر

موزه جنگ خرمشهر

پس از جنگ ایران و عراق این ساختمان به عنوان مرکز فرهنگی دفاع مقدس افتتاح شد. این مجموعه با در اختیار داشتن 3000 جلد کتاب تخصصی دفاع مقدس، سالن نمایش، ادوات جنگی و تاریخی و دیوار نوشته های عراقی ها مکانی مناسب برای بازدید تاریخ جنگ ایران است.
۱۳۹۷-۰۵-۲۵
دشت لاله واژگون

لاله واژگون

لاله واژگون یکی از ۱۲ هزار گونه گیاهی است که در ایران شناسایی شده است. این گل 120 سانتیمتر از سطح زمین قد می کشد و با گل های زنگوله ای درشت و به رنگ های نارنجی، قرمز و زرد کوهستان های منطقه زاگرس را می آراید.
۱۳۹۷-۰۵-۲۳
طاق بستان کرمانشاه

طاق بستان کرمانشاه

طاق بستان یکی از آثار به جای مانده از دوران ساسانی است که در کوه بستان، کرمانشاه آرمیده است. این محوطه باستانی سنگ نگاره اردشیر دوم و دو ایوان سنگی را در دل خود جای داده است.