۱۳۹۸-۰۲-۱۸
قلعه شاداب شیهون

قلعه شاداب شهیون

۱۳۹۸-۰۲-۱۸
آرامگاه یعقوب لیث صفاری

آرامگاه یعقوب لیث صفاری

۱۳۹۷-۱۱-۱۵
جاذبه های گردشگری استان کردستان

جاذبه های گردشگری استان کردستان

بازار شهر سنندج در سال 1046 شمسی در دوره صفویه بنا شده استو بازاری است بزرگ در مرکز شهر. این بازار قدمتی تاریخی دارد. نقشه بازار سنندج به شکل مستطیل بزرگی است که بر خلاف بازارهای معمول در ایران بصورت خطی شکل گرفته است
۱۳۹۷-۱۱-۰۱
جاذبه های گردشگری استان سمنان

جاذبه های گردشگری استان سمنان

استان سمنان، متنوع ترین استان ایران از نظر شرایط آب و هوایی و اقلیمی ایران است. هم بیابان و کویر دارد هم کوهستان و جنگل. هم رودخانه دارد هم دریاچه. هم آب و هوای خشک بیابانی