۱۳۹۷-۰۲-۳۱

محوطه تاریخی خورهه شهر محلات

محوطه تاریخی خورهه در شهر محلات حدود 3000متر مربع وسعت دارد و آثاری از دوران اشکانی، ساسانی و پس از اسلام در این محوطه باستانی یافت شده است. از این محوطه تاریخی تنها دو ستون متشکل از شش قطعه سنگ با مجموع ارتفاع هشت متر، بقایای فرو ریخته ستون‌ها، بخشی از دیواره‌های سنگی، گورها و آثار به دست آمده در شش مرحله عملیات کاوش در این منطقه به جا مانده است.

تیم اتراق
پیمان نوروزی

حدود ١٥ ساله كه تو حوزه گردشگرى، تبليغات و عكاسى مشغول به فعاليت هستم، اتراق رو براى آگاهى بيشتر گردشگرى ايران و معرفى اقامتگاه هاى بومگردى راه اندازى كردم.